Chr. Futtrups private hjemmeside

Du er her: Livssyn
Aktuelt

.

.

X

Livssyn.

Helt overordnet

ser jeg en stor udfordring i at medvirke i videreførelsen af den kulturelle arv vi har fra tidligere generationer. 

Jeg tænker her, blandt meget andet, på aktiviteterne i og ud fra kirke, skole, forsamlingshus, missionshus, foreningsliv og mange andre sammenhænge omkring arbejde, familieliv og fritid.

 Jeg ser en spændende og nødvendig udfordring i at kombinere det bedste i vor kulturelle arv med vor tids mange muligheder. 

At vi imødekommer vor tids behov uden at forringe vore efterkommeres muligheder for at sikre deres behov.

Jeg tror vi kan blive meget bedre til at forene tidligere tiders fællesskab og omsorg med de videnskabelige og tekniske muligheder for et bedre liv, vi råder over her i vor tid.

 

 

   

Livsforløb  Design by Futtrups